často se ptáte ...

... a my odpovídáme

V případě, že nenajdete odpověď na Vaši otázku neváhejte nás kontaktovat mailem, telefonem …

 

montáž

1.Informace k montáži

  • Kabely od fotovoltaických panelů budou svedeny ze střechy do nemovitosti v plastové chráničce průměr 36-52 mm a dále vedeny do místnosti, kde bude umístěna technologie.
  • Pro provoz elektrárny potřebujete prostor, tím může být např. technická místnost nebo garáž (dále jen „místnost“).
  • V této místnosti bude střídač s rozvaděčem. Počítejte s prostorem na zdi přibližně 2,0 m². V okolí střídače s rozvaděčem a bateriemi musí být volný prostor minimálně 25 cm ve všech směrech, aby bylo zabezpečeno dostatečné chlazení technologie.
  • Pokud v místnosti není hlavní domovní rozvaděč, musí se do místnosti z tohoto rozvaděče přivést elektrický. přívod a UTP/FTP kabel od měřících traf, která budou uložena v hlavním domovním rozvaděči. V případě elektrického přívodu lze využít stávající rozvod 380/400V, pokud je použit kabel minimálně CYKY-J 5x4 mm². Nově realizovaná kabelová trasa se vede v plastových lištách.
  • Je vhodné připravit přívod internetu do blízkosti střídače – kabel UTP/FTP. Pokud není možné, lze střídač připojit bezdrátově pomocí Wi-Fi s dostatečnou úrovní signálu v místě uložení technologie.
  • V hlavním domovním rozvaděči je zásadní dostatečný prostor pro umístění měřících traf, které se propojují se střídačem pomocí UTP/FTP kabelu. Ideální je mít volných 6 a více DIN pozic, čím více, tím lépe.
  • Solární systém má funkci záložní dodávky energie při výpadku proudu z distribuční sítě. Spotřebiče, které budou napájeny při výpadku sítě nesmí překročit okamžité zatížení na jedné fázi 2400 VA. Záloha je poskytnuta na jedné fázi, která musí být zapojena v okruhu typu TN-C-S (samostatný ochranný vodič PE a pracovní nulový N). Pokud nebude možné připojit do zálohy domovní rozvody, bude u střídače vyvedena samostatná zálohovaná dvoj-zásuvka.

obecné

1.Obvyklé komponenty fotovoltaické elektrárny?

Co se týče komponentů fotovoltaické elektrárny, tak je můžeme rozdělit na nezbytně nutné a přidružené. Mezi nutné patří fotovoltaický modul neboli panel, měnič ( střídač ), rozvaděče DC a AC, potřebná kabeláž, čtyřkvadrátní elektroměr, který společně s HDO zajišťuje distributor. Přidružené komponenty jsou pak například MPP tracker, který bývá samostatný nebo je součástí měniče, akumulátory ( baterie ), optimizéry či zásobník teplé vody (boiler). Další možnosti se pak nabízejí při propojení se sadou smarthome ( chytrá domácnost ), což umožní ovládání instalované techniky tak, aby vám bylo dobře, byli jste v bezpečí a zároveň šetřili.

2.Fotovoltaický modul (panel)

Nepostradatelnou součástí každé fotovoltaické elektrárny je solární fotovoltaický panel. V první řadě se zohledňuje místo kam tyto panely umístit. Nejideálnější je umístění na střechu vašeho domu nebo jinou podobnou větší plochu, která bude splňovat kritérium orientace ke slunci.

Solární panel je tvořen solárními (fotovoltaickými) články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, jež ektromagnetickou energii světla mění v energii elektrickou. Toto se děje díky využití tzv. fotoelektrického jevu, kdy díky energii dopadajícího záření dochází k uvolňování elektronů ze struktury polovodičového materiálu a vzniká tak elektrická energie s účinností zhruba 23 % z energie dopadajícího záření. Teoretická maximální účinnost pro jeden přechod je 34 % (tzv. Shockleyův–Queisserův limit). V současnosti se běžně dosahuje účinnosti mezi 18 a 23 %. Při teplotě vyšší než 25 °C pak klesá účinnost asi o 0,4 % na každý stupeň Celsia.

Vysloužilé solární panely je možno recyklovat – největší podíl na jejich hmotnosti má sklo a hliníkový rám. Součástí panelů jsou však i další využitelné materiály jako například měď, plasty, křemík a vzácné kovy. Naše společnost samozřejmě v okamžiku uvedení výrobku na trh platí recyklační poplatek, který pokrývá budoucí náklady na likvidaci vysloužilého výrobku.

3.DC/AC střídač

DC/AC střídač jinak řečeno měnič je zařízení, které mění stejnosměrné napětí na střídavé a je dále zapojené do domovní nebo distribuční sítě nebo do sestavy akumulátorů (baterií). Tento mozek monitoruje celkovou výrobu elektrické energie z fotovoltaických panelů a zároveň řídí využití energie v domovní síti.

Střídač může být buď symetrický nebo asymetrický. Neznamená to slengově řečeno asi metr sem nebo asi metr tam, ale jde o rozdělení podle určitých fází. Střídač symetrický myslí jednoduše a to tak, že rozděluje do všech tří fází proud rovnoměrně bez ohledu na zatížení jednotlivých fází. Je to levnější varianta oproti měniči asymetrickému, který je sice o něco dražší, ale už dokáže proud rozdělit do každé fáze zvlášť podle aktuální potřeby.

4.Umístění fotovoltaiky mimo střechu

Fotovoltaický systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě RD, nebo jiné speciální konstrukci, přizpůsobená tak, aby neomezovala růst vegetace a její údržbu. Tato podmínka je nová! Dovoluje tak u RD umístit na montážní zemní konstrukci, která bude dostatečně vzdálena od zemního povrchu, s růstem zeleně a stříhání zeleně, v případě že RD má nevhodnou orientovanou nebo příliš členitou střechu, staticky nevhodnou střechu apod.

5.Baterie s vyšší kapacitou

Systém akumulátorů je možné i postupně navyšovat. Minimální podporovaná kapacita je na úrovni jednonásobku a maximální na dvojnásobku celkového instalovaného výkonu. Pokud ještě dále chcete navyšovat kapacitu, půjde to, ale již bez podpory z dotačního programu. Nicméně není v tom problém a staneme se tak v delším období více soběstační.

6.Kdo mi bude dílo montovat?

Naše náročné vstupní podmínky výběrového řízení pro spolupráci s naší společností splní jen ti opravdu specializovaní montážníci. Zkušenosti, které mají doplníme naším vlastním know-how a kvalitu kontrolujeme. Naši partneři pravidelně získávají nejnovější informace o technologiích, postupech a dodržování přísných pravidel. Zároveň jsou vedeni k tomu, aby si vždy uměli poradit v každé individuální situaci. Díky naším zavedeným procesům garantujeme správný chod po celou dobu fungování celé technologie.

soubory, návody, datasheet, informace

ke stažení

Axitec AXIpreimum XL HC 460 Wp

Axitec AXIpreimum XL HC 410 Wp

Střídač SOLAX X3-Hybrid

SOLAX T30
baterie

SOLAX T58
baterie

Bezpečnost provozu elektrárny

Záruční podmínky SOLAX střídače

Záruční podmínky SOLAX baterie

SOLAX Cloud aplikace

SOLAX T30 rozměry baterií

SOLAX X3-Charger
rychlá pomoc

Můžeme s něčím pomoci?

podpora

Nevíte si rady při obsluze Vaší fotovoltaické elektrárny, neváhejte nás kontaktovat.

Volejte
+420 778 168 082