Nová zelená úsporám light - solární fotovoltaický ohřev vody

Pomůžeme Vám s vyřízením dotace

NZÚ light

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

|  Kolik získáte

90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody

  • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
  • Podpořena jsou opatření provedená po 12. září 2022
  • Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dveří z NZÚ Light
 
|  Kdo může žádat
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

Volejte
+420 778 168 082