Poskytujeme komplexní služby v oblasti elektroinstalace, výstavby a servisu fotovoltaických zdrojů.

Služby

Nabídka služeb v oblasti obnovitelných zdrojů

Zhotovíme návrh instalace na míru každému domu

Vypracujeme projektovou dokumentaci

Vyřídíme stavební povolení

Provedeme energetický audit

Pomůžeme s licencí pro prodej elektřiny u ERU (Energetický regulační úřad)

Připojíme elektrárnu k místní distribuční síti (ČEZ, EG.D)

Připravíme podklady pro fakturaci výroby

Provádíme záruční i pozáruční servis

Pomůžeme s pravidelnou fakturací elektrické energie distributorovi

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Dodávka, montáž a rekonstrukce slaboproudých elektroinstalací

Dodávka, montáž a rekonstrukce silnoproudých elektroinstalací (bytových, průmyslových)

Dodávka, montáž a rekonstrukce elektrických rozvodů a zařízení NN do 1kV

Dodávka a montáž svítidel pro osvětlení budov

Dodávka, montáž, rekonstrukce a údržba veřejného osvětlení

Dodávka, montáž, rekonstrukce a údržba místního rozhlasu

Dodávka, montáž a rekonstrukce elektrických rozvodů a zařízení VN do 35 kV

Dodávka a montáž vzduchových a olejových distribučních transformátorů

Dodávka a montáž měřících transformátorů proudu a napětí NN a VN

Dodávka a montáž rozváděčů NN, VN, včetně kompenzačních rozváděčů

Dodávka, montáž a rekonstrukce rozvoden a trafostanic venkovních

Dodávka, montáž a rekonstrukce rozvoden a trafostanic kioskových (vnitřních)

Dodávka, montáž a rekonstrukce uzemnění a hromosvodů

Zkoušky a revize vyhrazených elektrických zařízení, včetně vystavení zkušebních protokolů a revizních zpráv na zařízení NN a VN do 35 kV

Servisní činnosti

Konzultační a poradenská činnost v oboru elektro

Odstranění poruch na kabelových vedeních NN, VN

Zkoušky zařízení VN zvýšeným napětím

Čistění transformátorů a rozvoden NN, VN

Bezdotyková kontrola teploty el. zařízení za provozu termokamerou (transformátory, přípojnice, spoje, apod.)

Rekonstrukce a opravy elektrozařízení v případě poruch a havárií

Vystavení protokolů a zpráv ze všech kontrolních a servisních činností