Nová zelená úsporám - fotovoltaické systémy

Pomůžeme Vám s vyřízením dotace

NZÚ
Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.
 
|  Kdo může žádat
  • Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
  • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
  • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky
|  Kolik získáte
  • Minimální instalace o výkonu 2 kWp – 60 000 Kč,
  • Minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč,
  • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč,
  • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč.

Volejte
+420 778 168 082